Rekisteriseloste

Henkilötietolaki: (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä: 4.4.2017

Rekisterin pitäjä: RealTools Oy

Sillanojantie 17 37550 LEMPÄÄLÄ
+358 400 764163
kauppa@realtools.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
RealTools Oy, Sillanojantie 17 37550 LEMPÄÄLÄ
+358 400 764163
kauppa@realtools.fi

Rekisterin nimi: RealTools Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta RealTools Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. RealTools.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.