Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen: (523/1999) 10§

Utfärdsdatum: 4.4.2017

Registreringsansvarig: RealTools Oy

Sillanojantie 17 37550 LEMPÄÄLÄ
+358 400 764163
kauppa@realtools.fi

Kontakta för registerfrågor:
RealTools Oy, Sillanojantie 17 37550 LEMPÄÄLÄ
+358 400 764163
kauppa@realtools.fi

Registrets namn: RealTools Oy asiakasrekisteri (kundregistret)

Syftet med behandling av personuppgifter: Personuppgifter behandlas för att hantera kundrelationen.

Registrets datainnehåll:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Lagbundna informationskällor: Information erhålls av de registrerade själva.

Lagbunden överlämning av information: Information överlämnas inte utanför RealTools Oy.

Överlämning av information utanför EU eller EES: Information överlämnas inte utanför EU.

Principerna för registerskydd: Kundregisterinformation skyddas med starka lösenord och genom pålitliga datasäkerhetmetoder. RealTools.fi servern är skyddad av en brandvägg som endast tillåter den nödvändigaste kommunikationen.